COPYEDITING

Máte texty na webe, článok, obchodný list, PR správu, newsletter, alebo iné obchodné texty, ale nie je to to pravé – orechové?

To je v poriadku. Pre Vás je ideálna úprava textu – copyediting. Vy nemusíte vedieť, ako písať texty na web. Od toho som tu ja. Zbavím Váš text štylistických aj gramatických nedokonalostí.  „Preložím“ Vaše texty do predajnej reči, aby boli atraktívne pre Vašich zákazníkov.

SPOLU TO „DÁME“

Táto forma sa mne osobne osvedčila u klientov, ktorí podnikajú vo finančnom sektore alebo v technológiách a iných odborných a špecifických oblastiach. Výsledok práce je potom vždy úžasný.  Je to často príjemné prekvapenie, kam až copyeditora takto spracované informácie posunú a akú hodnotu nadobudne článok, ktorého spoulautorom je odborník z fachu (Vy) a copyeditor.

AKO NA COPYEDITING?

Vy ste ten, ktorý žije svojim biznisom a najlepšie ho pozná. Vy disponujete informáciami, ktoré by copywriter dohľadával celé hodiny… Ak ste si našli čas a pustili sa do jednoduchého písania, ktoré vystihuje podstatu a zasvätí ma do problematiky, upravím Váš text do požadovanej podoby. Ďalej rozviniem Vašu tému. 

  1. Pošlete mi Vaše texty, s ktorými nie ste spokojný.
  2. Na základe Vášho želania a cieľa, ktorý má text splniť, Vaše texty preštylizujem, dám im „šťavu“a namierim ich do „bránky“. Kreatívne, prirodzene, ľudsky, zrozumiteľne a tak, aby sa Vašej cieľovej skupine text dobre čítal. Všetko s ohľadom na zámer, ktorý si želáte dosiahnuť a aj s ohľadom na to, kde bude text umiestnený.
  3. V cene máte okrem štylistickej úpravy, samozrejme, aj gramatickú.

Cena/NS – od 8€ v závislosti od úrovne pôvodného spracovania textu.  Objednávky na daniela@danielinopero.sk


NS – Normostrana (skratka NS) je štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu (vrátane medzier), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu. Pri použití iného formátovania je postup na zistenie zodpovedajúceho počtu normostrán jednoduchý: počet znakov v texte treba vydeliť číslom 1800 a výsledkom je počet normostrán. Napríklad v aplikácii Microsoft Word ide o položku Počet znakov (vrátane medzier) v menu Nástroje.  Zdroj: wikipedia